Săm Lốp Chuyên Dụng / Lốp Công Nghiệp

Casumina đã khẳng định chuyển giao công nghệ mới nhất, tạo ra một trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong nền Nông Nghiệp, Công nghiệp. Nổi bật nhất là trong những công trình xây dựng, Casumina đã đem lại sự tin cậy cho những chuyến vận chuyển, an toàn trong hầm mỏ, công trình san lắp, trong các điều kiện khắc nghiệt. Đó là các dòng sản phẩm săm lốp đặc biệt, chuyên dùng, đáp ứng được các nhu cầu sử dụng.

Lốp Công Nghiệp / Lốp bánh hơi

Lốp công nghiệp là một trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong nền Công nghiệp đang phát triển mạnh ở nước ta. Nổi bật nhất là trong những công trình, Casumina đã đêm lại sự tin cậy trong những điều kiện khắc nghiệt. Đó là các dòng sản phẩm săm lốp đặc biệt, lốp chuyên dùng đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho các nhu cầu chuyên biệt.

Lốp Công Nghiệp / Lốp bánh đặc (xe nâng)

Lốp công nghiệp là một trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong nền Công nghiệp đang phát triển mạnh ở nước ta. Nổi bật nhất là trong những công trình, Casumina đã đêm lại sự tin cậy trong những điều kiện khắc nghiệt. Đó là các dòng sản phẩm săm lốp đặc biệt, lốp chuyên dùng đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho các nhu cầu chuyên biệt.