Sản phẩm khác / Găng Tay

Casumina đầu tư hệ thống sản xuất công nghệ mới, đáp ứng được nhu cầu rất lớn cho ngành Y Tế, ngành thủy sản, chế biến nông sản và làm vườn... vv.