Săm Lốp Xe Máy / Lốp Đặc Trưng Của Casumina

Casumina đã nghiên cứu xây dựng và đưa ra thị trường hai dòng sản phẩm lốp có sử dụng săm - Tube type và lốp không sử dụng săm- Tubeless dành cho các loại xe hai bánh ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Lốp Đặc Trưng Của Casumina / Dragon

Dòng sản phẩm do Casumina phát triển và thiết kế, hoa gai đẹp, thời trang, riêng biệt với những đặc tính tối ưu, vượt trội phù hợp với từng loại địa hình, mang một phong cách rất Casumina.

Lốp Đặc Trưng Của Casumina / Phoenix

Dòng sản phẩm do Casumina phát triển và thiết kế, hoa gai đẹp, thời trang, riêng biệt với những đặc tính tối ưu, vượt trội phù hợp với từng loại địa hình, mang một phong cách rất Casumina.

Lốp Đặc Trưng Của Casumina / Fireking

Dòng sản phẩm do Casumina phát triển và thiết kế, hoa gai đẹp, thời trang, riêng biệt với những đặc tính tối ưu, vượt trội phù hợp với từng loại địa hình, mang một phong cách rất Casumina.

Lốp Đặc Trưng Của Casumina / Swordsman

Dòng sản phẩm do Casumina phát triển và thiết kế, hoa gai đẹp, thời trang, riêng biệt với những đặc tính tối ưu, vượt trội phù hợp với từng loại địa hình, mang một phong cách rất Casumina.