THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM XÉT GIÁ TB 271 (30/06/2023)

06:06:04 | 30/06/2023

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả xem xét giá theo thông báo số: 271/TB-CSM ngày 30/06/2023 như sau:


Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY