THÔNG BÁO " BÁN ĐẤU GIÁ PHẾ PHẨM, PHẾ LIỆU CAO SU TẠI XÍ NGHIỆP BÌNH DƯƠNG"

01:12:10 | 21/12/2020

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Bán đấu giá phế phẩm, phế liệu cao su tại XN Bình Dương như sau:


>>> Tải tất cả nội dụng tại đây