THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM XÉT GIÁ TB 185 (9/5/2024)

05:05:29 | 09/05/2024

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả xem xét giá theo thông báo số: 185/TB-CSM ngày 9/5/2024 như sau:


Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY