THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM XÉT GIÁ TB 249 (8/4/2024)

06:04:22 | 08/04/2024

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả xem xét giá theo thông báo số: 249/TB-CSM ngày 8/4/2024 như sau:


Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY