11 trường hợp bị thu hồi đăng ký và biển số xe từ ngày 1/8/2020

08:08:14 | 01/08/2020

Thông tư 58 của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, quy định 11 trường hợp bị thu hồi đăng ký và biển số xe.Theo Dantri