THÔNG BÁO " BÁN ĐẤU GIÁ PHẾ PHẨM, PHẾ LIỆU CAO SU"

08:11:13 | 20/11/2019

THÔNG BÁO

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM - CASUMINA

Thông báo bán đấu giá phế phẩm, phế liệu cao su với nội dung như sau


1. Thông báo: >>Tải Thông báo tại đây


2. Quy định: >>Tải Quy định tại đây


3. Phụ lục: >>Tải Phụ lục tại đây


4. Mẫu phiếu đăng ký: >>Tải phiếu đăng ký tại đây