THÔNG BÁO: " BÁN ĐẤU GIÁ PHẾ PHẨM, PHẾ LIỆU CAO SU."

01:01:13 | 07/01/2020

THÔNG BÁO

Công Ty CP Công Ngiệp Cao Su Miền Nam Thông báo bán đấu giá phế phẩm, phế liệu cao su như sau


1. Thông báo: Tải thông báo >>> tại đây2. Quy định: Tải nội dung quy định >>> tại đây
3. Phụ Lục: Tải phụ lục >>> tại đây4. Phiếu đăng ký đấu giá: Tải Phiếu đăng ký >>> tại đây