THÔNG BÁO " BÁN ĐẤU GIÁ PHẾ PHẨM, PHẾ LIỆU CAO SU" TẠI XN RADIAL.

09:01:10 | 06/01/2021

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Bán đấu giá phế phẩm, phế liệu cao su tại XN Lốp Radial như sau:


>>> Tải Thông Báo và Quy Định tại đây

>>> Tải phiếu Đăng ký đấu giá tại đây