THÔNG BÁO GIA HẠN " BÁN ĐẤU GIÁ LÔ TÀI SẢN."

09:01:08 | 07/01/2020

THÔNG BÁO

Gia hạn bán đấu giá lô tài sản theo THÔNG BÁO số: 12VT/TB-CSM, ngày 03 tháng 01 năm 2020.


1. Nội dung thông báo gia hạn: Tải thông báo >>>tại đây


2. Quy định mua đấu giá tài sản: Tải quy định >>>tại đây3. Phiếu đăng ký mua đấu giá tài sản: Tải phiếu đăng ký >>>tại đây