THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

01:04:39 | 13/04/2020


THÔNG BÁO

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam thông báo mời chào giá cạnh tranh lô hàng 720 lốp Bias bị tổn thất như sau: 


1. Thông báo :  >>> tải nội dung thông báo tại đây2. Quy định, phiếu đặt cọc, thư báo giá mua và phụ luc: >>> Tải tất cả nội dung tại đây