THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH THANH LÝ LÔ PHẾ LIỆU BỐ THÉP

06:05:19 | 11/05/2020

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam - CASUMINA

THÔNG BÁO

Mời chào giá cạnh tranh thanh lý lô phế liệu Bố Thép


1. Thông báo: >>> tải thông báo tại đây2. Quy định, phiếu đặt cọc, thư báo mua hàng, phụ lục: >>> tải tất cả nội dung tại đây