Thông báo số 532/TB-SCT về danh sách doanh nghiệp tiêu biểu

04:02:03 | 11/02/2022

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Công Thương đã phối hợp các Sở Ban Ngành, Hội đồng phát triển các ngành công nghiệp thành phố, các tổ chức Hội đề xuất, rà soát, xác minh để xác định Danh sách các doanh nghiệp tiêu biểu sản xuất sản phẩm thuộc Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng Thành phố giai đoạn 2021-2025 theo Danh mục tại Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Ngày 26/01/2022, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 532/TB-SCT về danh sách doanh nghiệp tiêu biểu (đính kèm Thông báo, Danh sách file Excel).
Doanh nghiệp tiêu biểu thuộc Thông báo này được ưu tiên hưởng các chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển của Thành phố đến năm 2025.