Săm Lốp Xe Đạp / Lốp Truyền Thống
CA313C

Mô tả sản phẩm

- Sản phẩm dùng cho xe đạp chạy đường nhựa, đường đô thị...

Tính năng sản phẩm

- Lốp sử dụng săm (tube type)

- Lốp xe đạp truyền thống đa dạng về chủng loại quy cách, hoa gai phù hợp từng nhóm khách hàng,

- Độ bền cao, kháng mòn tốt.

- khi sủ dụng sản phẩm tạo sự thoải mái với phong cách hoài cổ

STT Quy cách ETRTO Áp lực bơm Trọng lượng Màu sắc
kgf/cm2 PSI Kg
1 16x1.75 New 47-305 .2.5 35.5 0.48 Đen
2 16x1.75 47-305 .2.5 35.5 0.51 Bố đỏ
3 16x1.75 47-305 .2.5 35.5 0.51 Đỏ
4 16x1.75 47-305 .2.5 35.5 0.53 Trắng đen
5 22x1.3/8 47-490 .2.5 35.5 0.57 Đen
6 22x1.3/8 47-490 .2.5 35.5 0.59 Trắng đen
7 24x1.3/8 BS82 37-540 .2.5 35.5 0.63 Đen
8 24x1.3/8 BS90 37-540 .2.5 35.5 0.68 Đen
9 24x1.3/8 BS90 37-540 .2.5 35.5 0.68 Bố đỏ
10 24x1.3/8 BS78 37-540 .2.5 35.5 0.59 Đen
11 24x1.3/8 BS80 37-540 .2.5 35.5 0.60 Đen
12 24x1.3/8 BS80 37-540 .2.5 35.5 0.61 Trắng đen
13 24x1.3/8 BS90 37-540 .2.5 35.5 0.70 Trắng đen
14 24x1.3/8 BS90 37-540 .2.5 35.5 0.73 Vàng đen
15 24x1.3/8 BS78 37-540 .2.5 35.5 0.60 Trắng đen
16 24x1.3/8 BS82 37-540 .2.5 35.5 0.62 Trắng đen
17 24x1.3/8 BS82 37-540 .2.5 35.5 0.62 Vàng đen
18 26x1.3/8 BS78 37-590 .2.5 35.5 0.70 Đen
19 26x1.3/8 BS78 37-590 .2.5 35.5 0.70 Đỏ
20 26x1.3/8 BS78 37-590 .2.5 35.5 0.71 Trắng đen
21 26x1.3/8 BS78 37-590 .2.5 35.5 0.71 Vàng đen
22 27x1.3/8 BS78 37-630 .2.5 35.5 0.65 Đen
23 27x1.3/8 BS80 37-630 .2.5 35.5 0.68 Đen
24 27x1.3/8 BS90 37-630 .2.5 35.5 0.78 Đen
25 27x1.3/8 BS90 37-630 .2.5 35.5 0.79 Vàng đen
26 2x16 (20x1.75) 47-406 .2.5 35.5 0.60 Đen
27 2x16 (20x1.75) 47-406 .2.5 35.5 0.60 Đỏ
28 2x16 (20x1.75) 47-406 .2.5 35.5 0.61 Trắng đen
29 400 .2.5 35.5 0.51 Đen
30 650A BS85 37-584 .2.5 35.5 0.73 Trắng đen
31 650 Thồ BS98 37-584 .2.5 35.5 0.92 Bố đen
32 650 BS85 37-584 .2.5 35.5 0.70 Bố Đỏ
33 650 BS85 37-584 .2.5 35.5 0.70 Đen
34 650 BS85 37-584 .2.5 35.5 0.70 Đỏ
35 650 BS92 37-584 .2.5 35.5 0.75 Đỏ
36 650 BS92 37-584 .2.5 35.5 0.78 Trắng đen
37 650A Thồ ĐB BS92 37-584 .2.5 35.5 0.91 Đen
38 24x1.3/8(600) BS80 37-540 .2.5 35.5 0.70 Đen-Bố đỏ-2 Viền xanh dương
39 16x1.75 47-305 .2.5 35.5 0.50 Đen-2 Viền xanh dương
40 22x1 3/8 37-501 .2.5 35.5 0.60 Đen
41 24x1 3/8 37-540 .2.5 35.5 0.57 Đen
Sản phẩm tương tự