THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU (16/06/2022)

09:06:27 | 17/06/2022

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả trúng thầu theo thông báo số: 201/TB-CSM ngày 16/06/2022 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY