THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU CAO SU PHẾ (03/11/2021)

02:11:23 | 05/11/2021

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả trúng thầu theo thông báo số: 507/TB-CSM ngày 03/11/2021 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY

 News Casumina

ANNOUNCEMENT OF WINNING BID RESULTS (November 3, 2021)