THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU TANH PHẾ (03/11/2021).

02:11:25 | 05/11/2021

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả trúng thầu theo thông báo số: 506/TB-CSM ngày 03/11/2021 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY


NOTICE OF WINNING BIDDING RESULTS (November 3, 2021).