THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU VAN PHẾ (03/11/2021)

02:11:15 | 05/11/2021

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả trúng thầu theo thông báo số: 505/TB-CSM ngày 03/11/2021 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY 
FileManagement/EditorDocument/CV%20507%20CSM_TB_BTL_CAOSU.pdf