THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU VAN PHẾ XNBD (31/05/2022)

10:06:05 | 01/06/2022

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả trúng thầu theo thông báo số: 164/TB-CSM ngày 31/05/2022 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY