Thông báo mời chào giá cạnh tranh - bán thanh lý phế liệu, phế phẩm, lốp ôtô kém chất lượng - Thông báo số 120 năm 2024

09:03:15 | 21/03/2024

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo theo thông báo số: 120/2024/TB-CSM ngày 20/03/2024 như sau:

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY