THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU (05/01/2021)

08:01:10 | 21/01/2021

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả trúng thầu theo thông báo số: 09/TB-CSM ngày 05/01/2021 như sau:


>>> Tải nội dung thông báo tại đây