THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU NGÀY 21/12/2020

09:01:42 | 08/01/2021

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Casumina thông báo kết quả trúng thầu theo thông báo số: 698/TB-CSM699/TB-CSM ngày 21/12/2020 như sau:


>>> Tải thông báo 870/TB-CSM tại đây

>>> Tải thông báo 872/TB-CSM tại đây